elen

Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Στην εταιρεία μας δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατανοούμε ότι γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε για την προστασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας.
Η παρούσα Δήλωση περιγράφει  τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που  έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.
Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και για τον λόγο αυτό κατά καιρούς θα επικαιροποιούμε και θα τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση. Επομένως, παρακαλούμε περιστασιακά να ελέγχετε τον ιστότοπό μας για να βεβαιώνεστε ότι γνωρίζετε και είστε ικανοποιημένοι με τις οποιεσδήποτε αλλαγές.

[1]Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από τους πελάτες μας;
1.1. Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το όνομα (όνομα, επίθετο) των πελατών και των επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.
1.2. Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συλλέγουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών και επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.
1.3. Ταχυδρομικές διευθύνσεις. Συλλέγουμε την ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών για λόγους τιμολόγησης,  καθώς και εκείνων που παραγγέλλουν προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τα διατιθέμενα προϊόντα μας (τιμοκαταλόγους, προσφορές προϊόντων).
1.4. Τηλεφωνικούς αριθμούς. Συλλέγουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς πελατών για την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας. 
1.5. Α.Φ.Μ. Συλλέγουμε τον Α.Φ.Μ. πελατών για να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
1.6. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας με το να μην συλλέγουμε και να μην αποθηκεύουμε  ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

[2] Πώς συλλέγουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όταν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας για προϊόντα και υπηρεσίες μας, όταν κάνετε μια παραγγελία ή εάν εγγράφεστε για να λαμβάνετε προωθητικό υλικό.  Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο κατάστημά μας, σε τυχόν εκθεσιακούς χώρους όπου συμμετέχουμε ή όταν δέχεστε επίσκεψη από τους αντιπροσώπους μας. Δεν συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές ή από τρίτους. Δεν προβαίνουμε σε πώληση των  προσωπικών σας δεδομένων σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας σε σας.

[3] Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που ακολουθούν:
3.1. Παροχή υπηρεσιών, όπως την αποστολή των προϊόντων που έχουν αγοραστεί, ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ενημερωτικά τηλεφωνήματα κ.λπ.
3.2. Μάρκετινγκ ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες όπως: αποστολή δειγμάτων, παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό την προώθηση προϊόντων, πληροφορίες για προϊόντα, πληροφορίες για προϊόντα σε «προσφορά» (προϊόντα σε έκπτωση), αποστολή καρτών ονομαστικών εορτών κ.λπ. Μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτούμε από γενικές ερωτήσεις σ’ αυτή τη λίστα. Σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.  

[4] Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
4.1. H επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας, βασίζεται στην εκτέλεση σύμβασης.
4.2. H επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και για άλλες προωθητικές ενέργειες, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
4.3.  Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων μας, δηλαδή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

[5] Για πόσο χρονικό διάστημα και πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
5.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό διαρκεί ή συναλλακτική μας σχέση μαζί σας. Αποθηκεύουμε συγκεκριμένα δεδομένα πελατών για όσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για  φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.
5.2. Αποθηκεύουμε πληροφορίες συνδρομητών μέχρι κάποιος συνδρομητής να επισημάνει ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει πληροφόρηση για προωθητικές ενέργειες.
5.3. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά πού και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και για επιπλέον πληροφορίες για το δικαίωμα διαγραφής και φορητότητας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

[6] Ποιες εγγυήσεις έχουμε λάβει για την προστασία των δεδομένων σας;
Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Για να βοηθήσουμε στην προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Εκσυγχρονίζουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας μας σε συνεχή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας και επιτρέπουμε πρόσβαση σε  αυτά μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που χρειάζεται να  τα γνωρίζουν για να σας παρέχουν τα οφέλη ή τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας όσον αφορά τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων σας. Δεσμευόμαστε στη λήψη κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων για την τήρηση των υποχρεώσεων των υπαλλήλων μας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή:
• Έλεγχος Ηλεκτρονικής Πρόσβασης
• Έλεγχος Φυσικής Πρόσβασης
• Έλεγχος Διαβίβασης Δεδομένων
• Έλεγχος Eσωτερικής Πρόσβασης (άδειες για να έχουν οι χρήστες συστημάτων δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης δεδομένων)

[7] Πότε και πώς μοιραζόμαστε δεδομένα με άλλους;
Βασιζόμαστε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση διάφορων επιχειρηματικών λειτουργιών εκ μέρους μας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας μαζί τους. Παρέχουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που έχουμε ζητήσει και έχουμε την απαίτηση να προστατεύουν  τα δεδομένα αυτά και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μια ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που εξυπηρετούνται από τρίτους με έδρα χώρα/ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν χρησιμοποιούν και δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο την αποθήκευσή τους σε Cloud (τεχνολογία λογισμικού για web περιβάλλον φιλοξενίας δεδομένων) και την ανάκτησή τους. Εμπλέκουμε τρίτους για να αποστείλουμε πληροφορίες σε εσάς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή για να σας παραδώσουμε προϊόντα που μπορεί να έχετε αγοράσει.

[8] Τα Δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να:
8.1. Διορθώσετε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα ή να τα διαγράψετε υπό ορισμένες συνθήκες.
8.2. Περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
8.3. Λάβετε τα στοιχεία σας για να τα χρησιμοποιήσετε αλλού.
8.4. Όπου επεξεργαζόμαστε στοιχεία βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλέσατε τη συγκατάθεσή σας.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Εάν δεν γνωρίζετε ποια είναι η εποπτική σας αρχή, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε.

[9] Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της Ε.Ε.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να διαβιβαστούν ή να υποστούν επεξεργασία εκτός Ε.Ε. Η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται με βάση την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ορίζεται στο Άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [ΓΚΠΔ]. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο: με τη  συγκατάθεσή σας, για  την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της εταιρίας μας με τέτοιον τρόπο που να μην υπερτερούν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Η εταιρία μας προσπαθεί να εφαρμόζει  τις δέουσες εγγυήσεις για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα με τη σχέση σας μαζί μας και τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.

[10] Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε που αφορά την επεξεργασία των  προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση των cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

[11] Πληροφορίες έκδοσης - Τροποποιήσεις και Ενημερώσεις
Η τελευταία ενημέρωση αυτής της πολιτικής έγινε στις 24 Μαΐου 2018.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση,  με την ανάρτηση της τροποποιημένης Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να σας στέλνουμε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς υπενθύμιση τροποποιήσεων και ενημερώσεων της Δήλωσης αυτής, άλλα θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να βλέπετε την τρέχουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ.

  • Διεύθυνση:
    Αλαμάνας 19, Νέα Ιωνία – Καλογρέζα, 14235
  • Τηλέφωνο:
  • E-Mail :

    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


e-genius.gr ...intelligent web software